Untis 2011 Winellska skolan Winellska skolan och 13.08.12 10:44
8G
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
TYV82-1. FRV82-1 TSV82-2 MUV82-2 GYV82-3
CLI KLB HSK CKY TEK
A210 A207 A224 A64 M GYP
GYV82-4 HLV82-5 HLV82-6 TNV82-3
HER AWE GBO DRO
GYF A25 H A15 H A79 T
EN82
KAS
A236
MLV82-1. MAV82-1 BKV82-1 GYV82-1 GYV82-2
RBF JPÅ NMS TEK HER
A239 A108 A234 GYP GYF
HLV82-1 HLV82-2 TNV82-1
AWE GBO DRO
A25 H A15 H A79 T
EN82
KAS
A236
2
TYV82-1. FRV82-1 TSV82-2 MUV82-2 GYV82-3
CLI KLB HSK CKY TEK
A210 A207 A224 A64 M GYP
GYV82-4 HLV82-5 HLV82-6 TNV82-3
HER AWE GBO DRO
GYF A25 H A15 H A79 T
MA83
LNI
A107
VESA.
GBO
A15 H
MLV82-1. MAV82-1 BKV82-1 GYV82-1 GYV82-2
RBF JPÅ NMS TEK HER
A239 A108 A234 GYP GYF
HLV82-1 HLV82-2 TNV82-1
AWE GBO DRO
A25 H A15 H A79 T
EN82
KAS
A236
3
FY81
JPÅ
A108
MA83
LNI
A107
MA83
LNI
A107
EH81
MEL
B 138
MA83
LNI
A107
4
FY81
JPÅ
A108
GYP82-3. GYF82-3
TEK HER
GYP GYF
MA83
LNI
A107
EN82
KAS
A236
MA83
LNI
A107
5
EN82
KAS
A236
GYP82-3. GYF82-3
TEK HER
GYP GYF
FY81
JPÅ
A108
EN82
KAS
A236
FI82. MFI82
ARA MKK
A236 A204
6
FI82. MFI82
ARA MKK
A236 A204
KE81
AMM
A104
FI82. MFI82
ARA MKK
A236 A204
FY81
JPÅ
A108
TYV82-2. FRV82-2 BKV82-2 TSV82-1 MUV82-1
CLI KLB NMS HSK MHA
A210 A207 A234 A224 A136
HLV82-3 HLV82-4 TNV82-2
AWE GBO DRO
A25 H A15 H A79 T
7
KE81
AMM
A104
KE81
AMM
A104
HLV82-7.
GBO
A15 H
TYV82-2. FRV82-2 BKV82-2 TSV82-1 MUV82-1
CLI KLB NMS HSK MHA
A210 A207 A234 A224 A136
HLV82-3 HLV82-4 TNV82-2
AWE GBO DRO
A25 H A15 H A79 T
8
HLV82-7.
GBO
A15 H
Untis 2011         Föregående schemaFörgrena indexNästa schema         Gruber & Petters